Privaatsuspoliitika

Klient annab Kannukas.ee-sse andmeid sisestades vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logisitakapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Kannukas.ee-l on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

Kannukas.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks või lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Kannukas.ee.