Enam kui 2500 erinevat toodet kohapeal kohe olemas!

PanzerGlass toodete garantiitingimusedPanzerGlass tootja eesmärgiks on pakkuda kõrgeima kvaliteediga ekraanikaitseklaase. Korrektselt ja juhiste järgi paigaldatud ekraanikaitseklaasid pakuvad reeglina seadme ekraanile parimat kaitset, pika perioodi vältel. Kui aga siiski mingil põhjusel peaks PanzerGlass ekraanikaitseklaasiga probleeme esinema, siis järgmiste juhtumite korral kuulub toode uue vastu vahetamisele toote müünud jaemüüja juures:

•    Püsivad õhumullid PanzerGlass ekraanikaitseklaasi all (mis ei ole põhjustatud väärast paigaldamisest).
•    Vead PanzerGlass ekraanikaitseklaasi silikoonkihis, mis takistavad klaasi nakkumist seadme ekraaniga.
•    Defektid klaasi tooraines (halb läbipaistvus, täpid klaasi materjali sees).

 

PanzerGlass ekraanikaitseklaaside garantii ja tootja vastutus ei laiene järgmistele juhtumitele või olukordadele:

•    Ekraanikaitseklaasi rikkumine väärade paigaldamisvõtete kasutamise tõttu.
•    Tolmu olemasolu ekraanikaitseklaasi all.
•    Kukkumise või liigse painutamise tulemusena purunenud ekraanikaitseklaasile.
•    Toote kasutamisest tulenevatele kriimudele ekraanikaitseklaasi pinnal.
•    Seadme enda ekraanile tekkinud vigastustele.

 

PanzerGlass KKK loe SIIT!