Enam kui 2500 erinevat toodet kohapeal kohe olemas!

Jabra toodete garantii


Jabra (GN Netcom) annab käesolevale tootele kõikide materjali- ja tootmisdefektide osas 1-aastase garantii alates ostukuupäevast. Garantiitingimused ja meie vastutus nimetatud garantii raames on järgmised: 

• Garantii kehtib ainult tegelikule ostjale.

• Vajalik on ostušekk või mõni muu ostu tõendav dokument. Ilma selleta loetakse garantii alguseks tootele märgitud tootmiskuupäev. 

Garantii muutub kehtetuks, kui seerianumber, märgitud kuupäeva või tootesilt on eemaldatud, kui seade on valesti paigaldatud, seda on füüsiliselt kuritarvitatud, muudetud või remonditud selleks mittevolitatud isiku poolt.

Jabra (GN Netcom) vastutus toodete eest piirdub toote remontimise või asendamisega Jabra (GN Netcom) äranägemisel. 

Kõikide Jabra (GN Netcom) toodete puhul kehtib alates ostukuupäevast 1-aastane garantii kõikidele osadele, kaasaarvatud juhtmed ja pistikud. 

Garantii alla ei kuulu piiratud kasutuskestusega ja kuluvad komponendid, nagu mikrofoni tuulekaitsed, kuulari polstrid, dekoratiivdetailid, akud jm lisavarustus.

Jabra (GN Netcom) ei vastuta mistahes õnnetuste või kahjustuste eest, mis tekkivad Jabra (GN Netcom) toote kasutamisest või valest kasutamisest. 

Garantii annab Sulle teatud õigused ja Sul võib veel olla muid õigusi, mis erinevad sõltuvalt piirkonnast. 

Kui kasutusjuhendis ei ole teisiti juhendatud, ei tohi kasutaja mingil juhul teostada käesoleva seadme juures hooldus-, reguleerimis- ega remonttöid, ei garantii ajal ega peale seda. Seade tuleb tagastada ostukohta, tehasesse või sellisteks töödeks volitatud firmasse.

Jabra (GN Netcom) ei võta endale vastutust tarnimise käigus põhjustatud mistahes kahjude või kahjustuste eest. Jabra toodete igasugune remontimine selleks mittevolitatud kolmanda isiku poolt muudab garantii kehtetuks.