Enam kui 2500 erinevat toodet kohapeal kohe olemas!

HTC garantiiremont ja hooldus

MILLELE PÖÖRATA TÄHELEPANU ENNE SEADME GARANTIIREMONTI TOOMIST:


HTC TELEFONIDE JA LISAVARUSTUSE GARANTIITINGIMUSED

GARANTII EI KEHTI, KUI RIKE ON TEKKINUD MÕNEL JÄRGMISTEST PÕHJUSTEST:

MIS TAHES PRETENSIOONI LOETAKSE SELLE GARANTII KOHASELT ÕIGUSTATUKS AINULT SIIS, KUI TE OLETE HTC VOLITATUD TEENINDAJAT VÕIMALIKUST VEAST TEAVITANUD MÕISTLIKU AJA JOOKSUL PÄRAST SELLE AVASTAMIST NING MITTE MINGIL JUHUL PÄRAST GARANTIIAJA LÕPPU.