Enam kui 2500 erinevat toodet kohapeal kohe olemas!

Android

Interneti ja MMS seaded

 
Aparaadi tüüp:   pihuarvuti-telefon
Operatsioonisüsteem:   Android
Mobiilside operaator:   EMT


Internet

Telefoni menüüst valige Settings -> Wireless Controls -> Mobile network settings -> Access Point Names -> Vajutage Menu -> New APN -> Name: EMT internet -> APN -> sisestage internet.emt.ee -> Vajutage Menu nuppu -> Save APN


MMS

 

Menüüsse sisenedes valige Settings, seejärel Wireless Controls – 
Mobile NetworksAccess Point Names ning vajutage klahvile Menu ja 
avanenud valikutest valige New APN
Sisestage Name: EMT MMS
Kirjutage reale APN väärtus mms.emt.ee
Sisestage MMSC: http://mms.emt.ee/servlets/mms
Siis sisestage MMS Proxy: 217.71.32.82
Järgmisena sisestage MMS Port: 8080
Reale APN type kirjutage MMS
Kõik ülejäänud parameetrid jätke muutmata, vajutage klahvile Menu ning valige Save
APN loetelus liikuge äsja loodud profiili EMT MMS peale ning aktiveerige see
Vajutage Tagasi klahvile, kuni naasete koduekraanile
Tuleb arvestada, et kuna korraga saab seadmes aktiivne olla vaid üks 
ühenduskonto ning MMS-teenuse toimimiseks ei tohi seadmes olla ühtegi teist 
ühenduskontot, siis tuleks ühenduse seadete all (Settings – Wireless Controls – 
Mobile Networks – Access Point Names) olevas loetelus kõik ülejäänud kontod, v.a. 
EMT MMS, ära kustutada.