Enam kui 2500 erinevat toodet kohapeal kohe olemas!

ELISA

Internet
  • Vajutage Start, valige menüüst Settings -> Connections -> GPRS
  • Vajutage Menu ja valige Add
  • Sisestage Description:  ELISA internet
  • Liikuge Connects to:  ja valige loetelust The Internet
  • Sisestage Access Point:  internet Done -> Done
  • Valige Menu -> Advanced
  • Valige Internet connection:  loetelust ELISA internet. Vajutage Done -> Done -> Done ning siis Home või kustutamise klahvi, mille tulemusena naasete algekraanile
  • Vajutage Start, valige Internet Explorer, siis vajutage Menu -> Tools -> Options -> Connections. Veenduge, et seal oleks linnuke valiku Automatically detect settings ees ning loetelust Select network:  tuleb valida The Internet. Seejärel vajutage Done -> Done.  Internet Explorerist väljumiseks vajutage Home või 2 korda kustutamise klahvi